Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības noteikšanas principi nav pārskatīti kopš 2005.gada. Jau labu laiku notiek diskusijas, ka šo vērtību noteikšanas kārtību nepieciešams aktualizēt atbilstoši reālajai situācijai. 2024.gada 30.maijā trešajā lasījumā ir pieņemti grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, nosakot masveida kadastrālās vērtēšanas mērķus un principus. Kas mainīsies, vai un kā šīs izmaiņas ietekmēs nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus?

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kas jāņem vērā, aprēķinot nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību.
  • Vai jebkura persona bez maksas var piekļut kadastra datiem.