No 2023.gada 1.jūlija spēkā stāsies grozījumi Komerclikumā, paredzot ieviest jaunu akciju reģistrācijas un uzskaites kārtību, kā arī veikt būtiskas izmaiņas citos komerctiesību institūtos. Iepazīsimies ar izmaiņām un noskaidrosim, kas jāņem vērā, sagatavojoties to spēkā stāšanās laikam!

Komerclikuma (KL) grozījumi saistīti ar Valdības rīcības plāna izpildi, kurā īpaša uzmanība veltīta arī akciju sabiedrību tiesiskā regulējuma modernizēšanai. Proti, Tieslietu ministrijai noteikts uzdevums nostiprināt drošu un skaidru akciju reģistrācijas un uzskaites kārtību, kā arī nodrošināt caurspīdīgas akciju sabiedrības – viegli pieejamu, aktuālu un uzticamu informāciju par akcionāriem. Šis pasākums Valdības rīcības plānā iekļauts, pamatojoties uz Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas risku novērtējumu ziņojumu par 2017.-2019.gadu, kurā uzsvērta nepieciešamība veicināt akciju sabiedrību akcionāru struktūras caurspīdīgumu, nodrošinot pieeju ziņām par akciju sabiedrību akcionāriem.