Pandēmija, cerams, kļuvusi par pagātni, bet daudzi no tās laikā gūtajiem paradumiem ir uz palikšanu. Viens no tiem – fiziski taustāmu preču vai pakalpojumu vietā, ja vien iespējams, arvien vairāk izmantojam digitālu saturu un digitālus pakalpojumus. Tādēļ šo produktu ražotājiem un pārdevējiem jārēķinās, ka strauji augošo biznesa nozari uzraudzīs arvien vairāk.

No 2022. gada 28. maija arī Latvijā stājās spēkā noteikumi, kas ietverti direktīvā 2019/770 par dažiem digitālā satura un digitālo pakalpojumu piegādes līgumu aspektiem un direktīvā 2019/771 par atsevišķiem preču pārdošanas līgumu aspektiem.

Abu direktīvu mērķis ir nodrošināt vēl augstāku patērētāju tiesību minimālās aizsardzības standartu, tostarp pārdodot digitālu saturu un pakalpojumus visā ES vienotajā tirgū. Patērētāji ar šiem noteikumiem iegūst pārliecību, kā rīkoties, piemēram, ja ir iegādāts nekvalitatīvs digitāls produkts, savukārt komersantiem ir skaidras un vienādas pamatprasības visās ES dalībvalstīs.