Covid-19 izplatības novēršanas pasākumu dēļ pasaulē un Latvijā noteikti dažādi ierobežojumi, kas ietekmē gan cilvēku pārvietošanos, gan pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu, tostarp ražošanas un transporta sektoros. Tomēr vai uzņēmēji līgumsaistību neizpildes gadījumā šos ierobežojumus var norādīt kā nepārvaramu varu?

Ņemot vērā Covid-19 saslimstības novēršanai paredzētos ierobežojumus un obligātās vakcinācijas prasības gan preču ražotājiem, gan dažādu pakalpojumu sniedzējiem, tostarp transporta un loģistikas jomā, uzņēmējiem radās dažādas saistību izpildes problēmas. Tāpat nereti bija sarežģījumi, piesaistot atbilstoši kvalificētus vakcinētus speciālistus un saglabājot esošos darbiniekus, jo daļa sabiedrības bija pret obligātās vakcinācijas pienākumu darba veikšanai klātienē. Uzņēmēji un dažādu nozaru asociācijas pat publiski lūdza, lai situāciju, kad saistību izpilde nav iespējama tieši vakcinēta darbaspēka trūkuma dēļ, atzīst par force majeure jeb nepārvaramas varas apstākļiem. Aplūkosim, vai pandēmijas ierobežojumu radītie apstākļi atbilst nepārvaramas varas kritērijiem!