Ar darbaspēku saistīto nodokļu sistēmu Lietuvā var uzskatīt par samērā pievilcīgu, jo tā paredz dažādus atvieglojumus un neapliekamas summas. Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme Lietuvā ir 15%, kas ir viena no zemākajām šī nodokļa likmēm Eiropas Savienībā, bet sociālo iemaksu apmērs ir 39,98%.

Galvenais likums, kas regulē darba tiesiskās attiecības Lietuvā, ir Darba kodekss. Tas ietver darba līguma noteikumus un nosacījumus, darba un atpūtas laiku, atalgojumu, saistības un citus apstākļus. Darba līguma puses drīkst vienoties par citādākiem nosacījumiem. Tomēr ir jāievēro vispārīgs princips, ka darba līguma noteikumi un nosacījumi nedrīkst būt darba ņēmējam mazāk izdevīgi kā likumā fiksētie. Pašlaik Lietuvas valdībā tiek apspriests jauns Darba kodekss, kas paredz liberalizēt darba attiecības, ieviešot tik nepieciešamo elastību. Pašlaik vēl nav skaidrs, kāda tieši būs jaunā Darba kodeksa redakcija un kad likums stāsies spēkā.