Atsauksmju ievākšana par pretendenta darbu pie iepriekšējiem darba devējiem Fizisko personu datu aizsardzības likuma (Datu aizsardzības likums) izpratnē ir personas datu apstrāde, un jāņem vērā, ka ievācama būtu tikai tāda informācija, kas objektīvi var tikt izmantota, lai novērtētu pretendenta atbilstību veicamajam darbam.

Atbilstoši Datu aizsardzības likuma 7.pantam personas datu apstrāde ir atļauta, ja pastāv vismaz 1 no 6 šajā pantā minētajiem pamatiem, no kuriem 1 ir datu subjekta (šajā gadījumā – pretendenta) piekrišana. Datu valsts inspekcija (DVI) rekomendācijā "Personas datu aizsardzība darba vietās" ir tieši norādījusi: "Iegūt informāciju no pretendenta iepriekšējām darba vietām, atsauksmes no tām (kolēģiem, vadītājiem u.c.) ir atļauts, ja pretendents tam ir iepriekš devis savu piekrišanu." Tas nozīmē, ka būs grūti atsaukties uz vēl kādu citu Datu aizsardzības likuma 7.pantā minēto pamatu, lai attaisnotu informācijas iegūšanu no iepriekšējām darba vietām, ja šīs piekrišanas nav bijis.