Darba tiesiskās attiecības Krievijas Federācijā regulē Darba kodekss, tomēr papildus tam jāievēro arī citi likumi un noteikumi, kas ir spēkā un veido Krievijas darba tiesību regulējumu.

Raksts tapis sadarbībā ar zvērinātu advokātu Sergeju Rudānu, ZAB "COBALT".

Krievijas darba tiesību regulējums ir attiecināms uz visām personām, kas īsteno saimniecisko darbību Krievijas teritorijā. Turklāt tas piemērojams ne tikai ārvalstu investoru dibinātām juridiskajām personām, bet arī to filiālēm, pārstāvniecībām un struktūrvienībām.

Iekšējie darba kārtības noteikumi

Uzņēmumā obligāti jābūt sagatavotiem iekšējās darba kārtības noteikumiem un personas datu aizsardzības noteikumiem. Iekšējās darba kārtības noteikumos jāiekļauj:

  • darbinieku pieņemšanas un atlaišanas kārtība;
  • darbinieku tiesības;
  • darba līguma pušu pienākumi un atbildība;
  • darba laiks;
  • motivācijas sistēma un ieturējumi;
  • algu samaksas dienas.