Lai gan Darba likums (DL) uzliek darba devējam pienākumu nodrošināt darbiniekiem labvēlīgus - taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus - darba apstākļus, šis pienākums diemžēl ne vienmēr tiek iedzīvināts visu uzņēmumu ikdienā. Darbiniekiem visdažādākajās jomās un amata līmeņos var nākties saskarties ar neētisku un diskriminējošu, bet smagākos gadījumos - pat pazemojošu un vardarbīgu - attieksmi no vadības vai kolēģu puses.

Nonākot šādā situācijā, darbiniekiem ir dažādi savu tiesību aizsardzības līdzekļi, un tikai no darbinieka ir atkarīgs, kuru no risinājumiem izvēlēties. Relatīvi mazāk aizskarošu situāciju atrisināšanai, iespējams, pietiks ar neformālu sarunu starp kolēģiem vai augstāka līmeņa vadības iesaistīšanu. Smagāku situāciju gadījumā darbiniekam ir iespējams iesniegt oficiālu sūdzību darba devējam, ziņot Valsts darba inspekcijai (VDI) vai darbinieku pārstāvjiem.