Vai darba devējs var iestrādāt darba līgumā punktu par obligātām virsstundām un norīkot darbam citā pilsētā bez darbinieka piekrišanas?

Virsstundas

Saskaņā ar Darba likuma (DL) 136.pantu virsstundu darbs ir darbs, kuru darbinieks veic virs normālā darba laika. Virsstundu darba mērķis ir nodrošināt parasto darba gaitu uzņēmumā, kā arī darbu noteiktos izņēmuma gadījumos:

  • ja to prasa sabiedrības visneatliekamākās vajadzības;
  • lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā;
  • steidzama, iepriekš neparedzēta darba pabeigšanai noteiktā laikā.