Nereti darbinieki atbild uz vadības, klientu vai kolēģu telefona zvaniem, e-pastiem vai citu digitālu saziņu arī ārpus darba laika, tostarp atpūtas dienās, attaisnotas prombūtnes un atvaļinājuma laikā.