2021.gada pavasarī Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu par jaunu direktīvu, lai ieviestu instrumentus, kas palīdzēs nodrošināt vienlīdzīgu samaksu sievietēm un vīriešiem. Dokumentā norādīts, ka Eiropas Savienībā sieviešu un vīriešu darba algas vidējā atšķirība saglabājas 14% apmērā.