Praksē aizvien nereti ir sastopamas situācijas, kurās uzņēmums paļaujas, ka, ja par darbinieka vai pakalpojuma sniedzēja darbu samaksāts, tad šī samaksa ietver arī tiesības  ar autora radīto darbu rīkoties brīvi, pēc saviem ieskatiem. Taču juridiski šādas tiesības ir tikai tad, ja puses par to ir vienojušās un ja tas ir pienācīgi atrunāts noslēgtajā līgumā.