Pirmsskolas pedagogs, kam noteikts normālais darba laiks, strādā 12 stundas katru nedēļas dienu (60 stundas nedēļā), no kurām 30 stundas ir tarificētās, bet pārējās 30 – promesoša pedagoga aizvietošana. Vai ir pārkāpts Darba likums?