17. novembrī valdība lēma pilnveidot esošo regulējumu piesardzības pasākumiem. Turpmāk mājas karantīna jāievēro ikvienai kontaktpersonai neatkarīgi no tā, vai to noteicis Slimību profilakses un kontroles centrs, ģimenes ārsts vai darba vietas atbildīgā persona. Valdība arī lēma, ka aizliegts sniegt pakalpojumu personai, kas neievēro noteiktos drošības pasākumus (nelieto sejas masku). Jaunā kārtība stājas spēkā no 
19. novembra.