Lai palīdzētu plašākam tautsaimniecībā aktīvo iedzīvotāju lokam, Ministru kabinets ir paplašinājis dīkstāves atbalsta saņemšanas nosacījumus – samazināts atbalsta saņemšanai nepieciešamais ieņēmumu krituma slieksnis, savukārt patentmaksātājiem palielināts atbalsta apmērs.