Lai gan Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 165 "Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem" paredzēti konkrēti kritēriji dīkstāves pabalsta saņemšanai, vēlamies iedrošināt uzņēmējus vērsties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) arī tad, ja uzņēmums formāli neatbilst MK noteiktajiem kritērijiem.

Pieredze liecina, ka dīkstāves pabalstu iespējams saņemt arī gadījumos, kad uzņēmums formāli neatbilst MK noteiktajiem kritērijiem, tomēr pastāv īpaši apstākļi, kādēļ dīkstāves pabalsta piešķiršana konkrētā uzņēmuma darbiniekiem uzskatāma par tiesisku un taisnīgu konkrētajā situācijā.

Dīkstāves pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu krīzes skartajiem darba devējiem un mazināt Covid-19 ierobežojošo pasākumu negatīvās sekas Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Apstākļi, kādēļ uzņēmums formāli neatbilst MK noteiktajiem kritērijiem, var būt dažādi, tostarp tie var būt radušies no uzņēmuma gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. Tādēļ gadījumos, kad uzņēmums formāli neatbilst kritērijiem, ieteicams iesniegt VID izvērstu iesniegumu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu, kurā norādīti visi ar konkrēto situāciju saistītie apstākļi, iekļaujot arī juridisko pamatojumu dīkstāves pabalsta piešķiršanai.