Arvien biežāk darba attiecību vidē dokumenti tiek sagatavoti, nosūtīti un parakstīti elektroniski. Kuros darba tiesisko attiecību dokumentos ir obligāti nepieciešami pušu paraksti? Kurus dokumentus var nosūtīt elektroniski bez paraksta? Kādas var būt sekas gadījumos, ja paraksta nav? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem tiks sniegtas rakstā, šoreiz koncentrējoties uz elektroniskajiem dokumentiem darba attiecībās.

Raksta līdzautore: Hannelora Voiciša, SIA "Sorainen ZAB" jurista palīdze. 

Kas ir elektroniskais dokuments?

Elektroniskā dokumenta jēdziens atrodams Elektronisko dokumentu likuma (EDL) 1.panta 1.daļas 3.punktā, kas sniedz atsauci uz regulu 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū. Regulas 910/2014 3.panta 35.punktā ir noteikts, ka elektroniskais dokuments ir jebkāds saturs, kas tiek glabāts elektroniskā formātā, jo īpaši teksta vai skaņas, vizuāls vai audiovizuāls ieraksts. Līdz ar to elektroniski nosūtāms dokuments ir tāds dokuments, kas atrodas kādā elektroniskā ierīcē iepriekš minētajos formātos.