Ar mērķi nodrošināt patērētāju papildu aizsardzību hipotekārās kreditēšanas jomā, 13.12.2016. sēdē valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumus Nr.772 "Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrācijas noteikumi".

Kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem ir liela nozīme hipotekārajā kreditēšanā. Tieši kredīta starpnieks un kredīta starpnieka pārstāvis konsultē patērētāju, sameklē potenciālo kredīta devēju un piedāvā viņa vārdā sagatavot un noslēgt līgumu. Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju loks ir plašs - tie var būt gan finanšu brokeri, gan mākleri, gan privātpersonas, kas attiecīgi vienojušās ar kredīta devēju par hipotekāro kredītu piedāvāšanu patērētājiem.

Regulējuma mērķis ir nodrošināt patērētājiem iespēju noskaidrot, vai attiecīgais kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis atbilst noteiktajām kvalitātes prasībām, kā arī, vai tas ir tiesīgs nodarboties ar kredīta starpniecības pakalpojumiem.

Noteikumos paredzēts, ka no 01.03.2017. visiem kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem, kas piedāvā hipotekāros kredītus, būs pienākums reģistrēties Kredītu starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrā. Reģistru uzturēs Patērētāju tiesību aizsardzības centrs(PTAC), un tajā ietvertā informācija būs publiski pieejama PTAC mājaslapā.

Reģistrā tiks iekļautas ne tikai ziņas par pašu kredīta starpnieku vai kredīta starpnieku pārstāvi, bet arī par tā darbiniekiem, kas ir iesaistīti kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšanā. Tāpat patērētājam būs iespēja noskaidrot, kādus kredīta devējus kredīta starpnieks vai kredītu starpnieku pārstāvis pārstāv, kā arī, vai tas darbojas tikai Latvijas Republikas teritorijā vai arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Lai kredīta starpnieku un kredīta starpnieka pārstāvi varētu reģistrēt reģistrā, tam ir jāatbilst noteiktām prasībām, tai skaitā minimālajām:

  • zināšanu un kompetences prasībām;
  • datu apstrādes prasībām;
  • atalgojuma sistēmas atbilstībai;
  • labas reputācijas prasībām.

Kredīta starpnieku un kredīta starpnieka pārstāvi neiekļaus reģistrā, ja tas pēdējo 3 gadu laikā ir bijis izslēgts no reģistra par būtiskiem vai sistemātiskiem pārkāpumiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Par reģistrāciju reģistrā paredzēta valsts nodeva:

  • fiziskām personām - 500 EUR;
  • juridiskām personām - 1000 EUR;
  • ikgadējā uzraudzības valsts nodeva (fiziskām personām - 250 EUR, juridiskām personām - 500 EUR).

Tāpat regulējumā noteikts arī pienākums kredīta starpniekam un kredīta starpnieku pārstāvim apdrošināt savu profesionālās darbības civiltiesisko atbildību.

Noteikumi stāsies spēkā 01.01.2017.