Lai sekmētu efektīvāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, atvieglotu lēmumu pieņemšanu un veicinātu ēku energoefektivitāti, ir sagatavoti grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, informē Ekonomikas ministrija.