Lai modernizētu mantojuma tiesību regulējumu, tostarp ieviešot skaidrāku mantojuma pieņemšanas procesu, 2024.gada 21.martā pieņemti grozījumi Civillikumā un Notariāta likumā, informē Saeima.

Līdz šim praksē bieži vien bija gadījumi, kad mantojuma atstājēja saistību un tiesību pārņēmēji (mantinieki) dažādu iemeslu dēļ neuzsāk mantojuma lietu, nepabeidz to vai nav noskaidrojami. Lai to risinātu, ar grozījumiem mantojuma tiesību regulējums pilnveidots, tostarp nosakot, ka mantinieks turpmāk vienmēr mantos ar ierobežotu atbildību pret mantojuma atstājēja kreditoriem. Proti, mantinieks par mantojuma atstājēja parādsaistībām atbildēs tikai saņemtā mantojuma apmērā.