Nereti tiek konstatēts, ka iepirkuma dokumentos (tehniskajā specifikācijā) tiek izvirzītas ļoti konkrētas prasības mēbelēm (tas ir, to izmēri, svars un citas prasības ir norādītas nevis kādā noteiktā amplitūdā, bet gan specifiskos un konkrētos lielumos, piemēram, līdz milimetra precizitātei), kas var liecināt par to, ka ir iespējams piedāvāt tikai konkrēta ražotāja preces, informē Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB).

Tāpat IUB ir konstatējis gadījumus, ka līguma izpildes laikā tiek veikti grozījumi, kuros atrunāts, ka mēbeļu izmēri tiek mainīti, piemēram:

  • skapītis 600 x 400 x 600 milimetri – mainīts uz 600 x 424 x 500 milimetri;
  • biroja plauktu skapis 1725 x 760 x 415 milimetri – mainīts uz 1560 x 804 x 420 milimetri;
  • galda virsmas biezums 22 milimetri – mainīts uz 25 milimetri.

IUB vērš uzmanību, ka pasūtītājam iepirkuma dokumentos ir jānosaka minimālās tehniskās prasības piegādājamajām precēm, kādas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu šo preču funkcionalitāti, piemērotību konkrētajiem darba apstākļiem un savietojamību ar pasūtītāja rīcībā esošajām iekārtām un sistēmām. Līdz ar to IUB iesaka izvērtēt konkrētu prasību izvirzīšanas nepieciešamību/pamatojumu un paredzēt tikai preču funkcionalitātei būtiskos tehniskos parametrus, nosakot piegādājamo preču parametru iespējamās amplitūdas (piemēram, +/- milimetri) vai norādot vienīgi minimālos vai maksimālos tehniskos parametrus.

IUB vērš uzmanību, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 86.panta 2.daļai par iepirkuma dokumentos noteikto tehnisko specifikāciju neievērošanu piedāvājumu izvērtēšanas laikā ir paredzēta administratīvā atbildība.

Tāpat tiek norādīts, ka tad, ja iepirkuma dokumentos netiek atrunāti nosacījumi, pie kādiem norādītos konkrētos parametrus līguma izpildes laikā drīkstēs mainīt, kā arī, ja pasūtītājs nespēj pamatot šādu grozījumu nepieciešamību un atbilstību PIL 61.pantā noteiktajām prasībām, tad grozījumi ir uzskatāmi par būtiskiem un nepieļaujamiem.

Lai izvairītos no situācijas, kad IUB šādu grozījumu veikšanu atzīst par administratīvo pārkāpumu saskaņā ar PIL 87.pantu, ieteicams konkrēti aprakstīt nosacījumus, pie kādiem grozījumi var tikt veikti, kādā apmērā un citus aspektus.