2024.gada 19.janvārī Valsts prezidents izsludinājis grozījumus Notariāta likumā, kas paredz ieviest jaunu tiesību institūtu – partnerību –  Latvijā no šī gada 1.jūlija.

Gorzījumi Notariāta likumā ir daļa no likumu pakotnes, kas paredz iespēju divām pilngadīgām personām – gan dažāda dzimuma, gan viena dzimuma –, kurām ir personiskas attiecības un kopīga saimniecība un nepastāv ierobežojumi partnerības noslēgšanai, vienkāršā un ērtā veidā reģistrēt savas attiecības pie zvērināta notāra. Reģistrējot partnerību, tiks nodrošināta divu cilvēku tuvo personisko attiecību juridiska, ekonomiska un sociāla aizsardzība valsts līmenī, jo ziņas par partnerību tiks ierakstītas Fizisko perosnu reģistrā.