Latvijas Republikas Augstākā tiesa (AT) 06.06.2018. atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 14.03.2016. spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta darbinieces prasība pret darba devēju par atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu atalgojuma noteikšanā (Lieta Nr.C31247015). Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā