Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu lietā Nr. 2018-20-01 “Par Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas un 30. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”.