Satversmes tiesas 4. kolēģija 2020. gada 27. februārī ierosināja lietu par likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4 panta 4. daļas 2. punkta un Valsts sociālo pabalstu likuma 7. panta 1.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 110. pantam.