Satversmes tiesas 4. kolēģija 2020. gada 9. martā ierosināja lietu “Par Civilprocesa likuma 37. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam”.