Latvijas Republikas Augstākā tiesa (AT) 08.06.2018. atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 05.05.2016. spriedumu, ar kuru noraidīta prasība par īpašuma tiesību atzīšanu uz izpirkuma tiesību pamata un ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā (Lieta Nr.C04365004). Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.