2024.gada 18.martā atcelts Administratīvās apgabaltiesas spriedums daļā, ar kuru noraidīts nevakcinētas ierēdnes pieteikums par iestādes lēmumu atbrīvot viņu no amata, informē Senāts.

Daļā, ar kuru noraidīts pieteikums par iestādes lēmumu pieteicējai noteikt dīkstāvi, neizmaksājot darba samaksu, apgabaltiesas spriedums ir atstāts negrozīts. Vērtējot iebildumus pret dīkstāves noteikšanu, Senāts atsaucās uz atziņām, kas paustas jau iepriekš, bet, pievēršoties jautājumam par atbrīvošanu no amata, izšķirošu nozīmi piešķīra tiesiskā regulējuma izmaiņām.