Atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicējas – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Latvijas Mobilais Telefons” – pieteikums un atzīts par spēkā neesošu Valsts policijas lēmums par pienākuma uzlikšanu pieteicējai liegt piekļuvi tīmekļa vietnēm, kas retranslē nelicencētu saturu, informē Augstākā tiesa.