Senāta Administratīvo lietu departaments 4. februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu strīdā ar Patērtēju tiesību aizsardzības centru par pieteicēja datu neatļautu izmantošanu, informē Augstākās tiesas Senāts.