Satversmes tiesa ziņo, ka tiesā ierosināta lieta “Par Imigrācijas  likuma  pārejas noteikumu 58.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, 91.panta pirmajam teikumam un 96.pantam.”