Eiropas Savienības Tiesa (EST) 27. janvārī pasludināja spriedumu divās pieteicēja SIA "Sātiņi-S" lietās par kompensācijas maksājumiem Natura 2000 teritorijās. Izskatāmajās lietās Senāts 2020. gada jūnijā apturēja tiesvedību un uzdeva EST prejudiciālus jautājumus.