Senāta Administratīvo lietu departaments 25.jūlijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā SKA-351/2021, ar kuru noraidīts pieteicējas – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NTS” valdes locekļa pieteikums par Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmuma par sabiedrības izslēgšanu no Komercreģistra, atcelšanu.