Satversmes tiesa 2023.gada 31.janvārī pieņēma lēmumu par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai lietā 2021‑44‑01 "Par Kriminālprocesa likuma 631.panta 3.daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam", informē Satversmes tiesa.