Senāts 2023.gada 16.februārī pieņēmis spriedumu lietā SKC-28/2023 par vienlīdzības principa darba tiesiskajās attiecībās pārkāpumu izvērtēšanu.