Latvijas Republikas Senāts šā gada 22. septembrī spriedumā lietā Nr. SKK-542/2021 atstāja negrozītu Vidzemes apgabaltiesas spriedumu krimināllietā apsūdzībā par nereģistrētas uzņēmējdarbības veikšanu, kas izpaudās kā nekustamo īpašumu tirdzniecība, radot būtisku kaitējumu valstij. Līdz ar Senāta lēmumu stājas spēkā Vidzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu celtajā apsūdzībā un no apsūdzētā valsts labā piedzīta 284 998,78 eiro kaitējuma kompensācija.