Konkurences padome (KP) 2022.gada 4.augustā pieņēmusi lēmumu, kurā konstatēja trīs būvniecības uzņēmumu aizliegtu vienošanos par dalības nosacījumiem privātā iepirkumā Latvijā. Divi no trim pārkāpumā iesaistītajiem uzņēmumiem sadarbojās ar KP gan Iecietības programmas ietvaros, gan noslēdza ar KP izlīgumus. Par īstenoto konkurences tiesību pārkāpumu uzņēmumiem piemērots naudas sods kopumā 233 791 eiro apmērā.

KP, pamatojoties uz Finanšu ministrijas Eiropas Savienības (ES) fondu Revīzijas departamenta sniegto informāciju un izpētes laikā papildu gūtajiem pierādījumiem, konstatēja Konkurences likuma 11.panta 1 daļas noteikto aizlieguma pārkāpumu trīs būvniecības uzņēmumu SIA "PK Serviss", SIA "KORO BŪVE" un SIA "TAVS LAIKMETS" darbībās.

Pārkāpums izpaudās kā aizliegta vienošanās privātā pasūtītāja SIA "Lyngson" organizētajā iepirkumā, kas veikts ES struktūrfondu līdzfinansēta projekta ietvaros, karteļu dalībniekiem savstarpēji apmainoties ar informāciju un vienojoties par dalības noteikumiem. Konstatētais pārkāpums ietekmēja ES struktūrfondu piešķirto līdzekļu taisnīgu un tiesisku izlietošanu 780 733,12 eiro apmērā. Kartelī iesaistīto dalībnieku darbību rezultātā iepirkuma pasūtītājs saņēma saskaņotus, nevis patiesas konkurences apstākļos gatavotus piedāvājumus – pretendenti apmainījās ar komerciāli sensitīvu informāciju par vienas vienības izmaksām, tādējādi izslēdzot konkurenci iepirkumā konkurentu starpā.