Pēc Eiropas Savienības Tiesas (EST) sprieduma stāšanās spēkā Senāta Administratīvo lietu departaments izskatījis lietu par Lauku atbalsta dienesta neapstiprinātu projektu. Senāts, atsaucoties uz EST atziņām, vēsta, ka Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā SKA-1/2023 ir atcelts, bet lieta nodota jaunai izskatīšanai.