Kurzemes rajona tiesa izskatīja krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības sauktas trīs personas – viena persona – sabiedrības ar ierobežotu atbildību īpašniece – par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumus valstij 1 729 000 eiro apmērā, un divas personas – par to, ka tās atbalstīja sabiedrības ar ierobežotu atbildību īpašnieces noziedzīgās darbības, informē prokuratūra.

Sabiedrības īpašniece sodīta ar reālu brīvības atņemšanu uz trīs gadiem, atņemot tiesības uz visa veida komercdarbību uz trīs gadiem, savukārt pārējās apsūdzētās personas sodītas ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem, kas noteikta nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem, atņemot tiesības uz visa veida komercdarbību uz trīs gadiem. Tāpat tiesa lēma no apsūdzētajām personām par labu valstij piedzīt kaitējuma kompensāciju 1 729 000 eiro.

Saskaņā ar apsūdzību sabiedrības īpašniece – finansiāli saimnieciskās darbības veicēja – piedāvāja divām personām kļūt par sabiedrības valdes loceklēm un formāli pildīt valdes locekļa pienākumus, tas ir, reāli neveikt saimniecisko darbību, bet parakstīt dokumentus pēc sabiedrības īpašnieces lūguma, kam personas arī piekrita un tādējādi apzināti atbalstīja viņas noziedzīgās darbības, kas bija vērstas uz izvairīšanos no nodokļu maksājumu nomaksas, radot labvēlīgus apstākļus nodokļu nemaksāšanai.