Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 25. janvārī ierosināja lietu “Par Civilprocesa likuma 534., 534.1, 535., 536. un 537. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.