Satversmes tiesā pēc konstitucionālas sūdzības ierosināta lieta “Par likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.15panta 2.punkta “b” apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam”, informē Satversmes tiesa.

Apstrīdētā norma noteic, ka reģistrācijas lietas publiskajā daļā iekļauj ziņas no akcionāru reģistra nodalījuma par akciju sabiedrības akcionāriem.