Senāts 2024.gada 16.februārī atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pasažieru pārvadātāju pieteikums par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu noraidīt iebildumus par sabiedriskā transporta pakalpojuma iepirkumā paredzēto kompensāciju shēmu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, informē Senāts.

Senāts iepriekš lietā bija apturējis tiesvedību un vērsās Eiropas Savienības Tiesā (EST) ar jautājumu prejudiciālā nolēmuma sniegšanai, lai noskaidrotu, kā piemērojamas Eiropas Savienības normas par kompensācijas apmēra noteikšanu.

Izskatāmajā lietā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (VSIA) “Autotransporta direkcija” izsludināja atklātu konkursu, kas paredzēja slēgt iepirkuma līgumu ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem uz 10 gadiem. Pieteicējas – akciju sabiedrība (AS) “Nordeka”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) “Tukuma auto”, SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS”, AS “CATA”, SIA „VTU Valmiera”, SIA “Jelgavas autobusu parks”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, SIA “Daugavpils autobusu parks”, AS “Talsu autotransports” un SIA “Sabiedriskais autobuss” – apstrīdēja iepirkuma nolikuma normas. Pieteicējas norādīja, ka iepirkuma nolikums un iepirkuma līguma projekts neparedz atbilstīgu kompensēšanas mehānismu, jo piedāvājumā pieteicējām ir jāspēj prognozēt piedāvātā pakalpojuma cenu nākamajiem 10 gadiem, taču iepirkuma līgums neparedz pilnvērtīgu pakalpojuma cenas pārskatīšanas kārtību tad, ja mainās izmaksas, kas šo cenu ietekmē. Iepirkumu uzraudzības birojs pieteicēju iebildumus noraidīja.