Ekonomisko lietu tiesa 2022. gada 31. janvārī pasludinājusi saīsināto spriedumu tā sauktajā otrajā digitālajā lietā, attaisnojot apsūdzētās personas. Visas personas bija apsūdzētas par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā, ieviešot Latvijā televīzijas programmu zemes apraidi ciparformātā. Viena no apsūdzētājām personām papildus tika apsūdzēta arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, informē Latvijas tiesu portāls.