Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras prokurore tiesai nosūtīja krimināllietu, kurā apsūdzība celta Mārupes novada būvvaldes amatpersonai par pienākumu nolaidīgu pildīšanu, izlemjot jautājumu par būvatļaujas izsniegšanu īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, informē Latvijas Republikas prokuratūra.