Administratīvā rajona tiesa noraidījusi pieteikumu par Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) lēmuma atcelšanu, ar ko "Instagram" lietotājai queen_kachinja (pieteicēja) aizliegta negodīgas komercprakses īstenošana minētajā sociālo mediju vietnē, patērētājiem noklusējot informāciju par privātās informācijas sadaļās publicētās reklāmas komerciālo raksturu, kā arī piemērota soda nauda 1000 eiro apmērā.