Lai saglabātu iespēju Latvijas iedzīvotājiem saņemt Covid-19 sertifikātu, kas var būt nepieciešams ceļošanai uz trešajām valstīm, 2024.gada 9.janvārī pieņemti Ministru kabineta noteikumi par Covid-19 sadarbspējīgajiem sertifikātiem.

Sadarbspējīgais sertifikāts tika ieviests, lai veicinātu personu brīvu pārvietošanos, nodrošinot iespēju apliecināt, ka personai ir zems Covid-19 pārnešanas risks, jo persona ir vakcinēta, pārslimojusi Covid-19 vai tās veiktais tests ir negatīvs. Pašlaik, ceļojot Eiropas Savienības (ES) teritorijā, nav jāaizpilda pasažiera lokalizācijas veidlapa vai jāuzrāda derīgs ES digitālais Covid-19 sertifikāts. Tomēr iespējams, ka kāda no trešajā valstīm to var pieprasīt, un valstu noteiktie ceļošanas nosacījumi var mainīties atkarībā no aktuālās epidemioloģiskās situācijas reģionā.