Lai sniegtu nelielu ieskatu mediatora darbā un strīda risināšanā, raugoties no mediatora viedokļa, turpināsim aplūkot Jorena un Sabīnes – piecgadīgā Mika vecāku – stāstu, kas mediāciju savai strīda risināšanai izmantoja pirms vairākiem gadiem (sk. 1.daļu). Izvēlējos šo gadījumu, jo situācija ir pietiekami tipiska un puses laipni devušas atļauju izmantot viņu gadījumu pedagoģiskiem mērķiem, protams, mainot vārdus un citu informāciju, kas varētu padarīt ģimeni atpazīstamu.

Vajadzību un interešu noskaidrošana

Nākamajās sarunās veltījām laiku katrai no 1.sarunā nosauktajām tēmām, kā arī, protams, neiztikām bez lielās tēmas, kura netika definēta kā atsevišķs temats, bet bija klātesoša visu mediācijas laiku – vecāku savstarpējā komunikācija. Lai nesteidzinātu puses pievērsties jautājumiem, kuri, kā izskatās, joprojām rada spriedzi un ir labs iemesls atkal uzsākt savstarpējo vainošanu, piedāvāju vecākiem sākt ar bērna vajadzību pārrunāšanu, lai pēc tam varētu atrast iespējas, kā rūpēties par bērnu un apmierināt viņa vajadzības, katram uzņemoties savus pienākumus un atbildības daļu.