Strādāt ar e-dokumentiem ir ērti, ātri un lēti, taču reiz pienāk brīdis, kad to mūžs beidzas un šie dokumenti ir vai nu jānodod glabāšanā, vai arī jāiznīcina. Kā to darīt, kas jāņem vērā, un vai visās organizācijās viss jādara vienādi?

Šoreiz sāksim aplūkot iepriekšējās publikācijās iesāktās piecu soļu pārejas no papīra uz e-dokumentiem pēdējo – piekto – soli. Šajā solī jāveic 11 apakšsoļi:

 • jānosaka organizācijas statuss no arhivēšanas viedokļa;
 • jāizstrādā arhivēšanas procesu pārskats;
 • jāapraksta un jānodala ar arhivēšanu saistītās darbības ar papīra un e-dokumentiem;
 • jānosaka, vai ir lietu nomenklatūra, vai tā ir aktuāla un ērta;
 • jāveic dokumentu un lietu glabāšanas termiņu analīze;
 • jānosaka papīra un elektronisko arhivēto dokumentu proporcija;
 • jānoskaidro, vai ir noteikta un ērta kārtība visu veidu arhivēto dokumentu meklēšanai un izmantošanai;
 • jānosaka, vai ir skaidra kārtība to dokumentu/lietu iznīcināšanai, kam beidzies glabāšanas termiņš;
 • jānosaka, kādi ir izaicinājumi un kavēkļi efektīvai organizācijas arhīva darbībai;
 • jāapkopo pozitīvais, ar ko dalīties/ieviest arī citiem;
 • jāpieņem lēmums par turpmāko rīcību arhivēšanā.