Iepriekšējā šīs rakstu sērijas publikācijā sapratām, ka elektronizāciju jeb papīra dokumentu aizstāšanu ar elektroniskiem jeb e-dokumentiem un to aprites procesiem iespējams īstenot vairākos posmos. Šoreiz pievērsīsimies pirmajam solim – lēmumam par pāreju!

Atkarībā no organizācijas lieluma un dokumentu daudzuma jāsaprot, kuri darbinieki un struktūrvienības un kā būs iesaistīti pārejas īstenošanā, jo gadījumu, kad visu var paveikt viens cilvēks, praktiski nav. Tabulā apkopoti trīs tipiski apakšsoļi, kā darbinieki uzzina, ka notiks pāreja no papīra uz e-dokumentiem.