Turpinot veidot uzņēmuma elektronizācijas "instrukciju", šoreiz aplūkosim trešo soli jeb pāreju uz iekšējo elektronisko apriti.

Pārejas trešais solis ir salīdzinoši neliels, un tā izpildes laiks atkarībā no organizācijas specifikas var būt ļoti atšķirīgs – no dažām nedēļām līdz pat aptuveni pusgadam.

Šis solis apkopo veicamos darbus, lai rezultātā organizācija pārietu uz pilnīgu elektronisku informācijas un dokumentu apriti, tās iekšienē vairs neveidojot un neizmantojot dokumentus papīra formā. Ir iespējams, ka no ārpuses, piemēram, no klientiem, sadarbības partneriem u.tml., joprojām tiek saņemti papīra dokumenti, taču tie tiek centralizēti un pārvērsti organizācijas iekšienē lietojamā e-formā.